จุดชมวิวหยุ่นไหล

สถานที่ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขี้นแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งสามารถมองเห็นเมืองปายได้ทั้งเมืองเป็นวิว 360 องศา มีมุมถายรูปสวยๆเยอะ ถ้ามาในช่วงที่ดอกบัวตองบานจะมีดอกบัวตองเป็นพุ่มให้ถ่ายรูปสวยๆ แถมยังมีบริการน้ำชาและอาหารว่าง สำหรรับนั่งชมวิวเพลิน เพลิน เป็นสถานที่แห่งใหม่ที่ช่วยชุมชนชาวจีนยูนานช่วยกันพัฒนาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมในชุมชนต่อมาจากหมู่บ้านจีนยูนาน