หมู่บ้านจีน สันติชล

หมู่บ้านจีนยูนานจะเป็นสถานที่ที่สามารถไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวจีนยูนานตั้งแต่การเห็นที่อยู่อาศัยตลอดจนวัฒนธรรมต่างๆ จะเห็นตั้งแต่บ้านดิน,การโล้ชิงช้า,การขี่ม้า,การแต่งกาย และยังมีร้านอาหารจีนยูนานแบบดั้งเดิม แถมร้านที่สามารถชิมชาตลอดจนร้านขายของที่ระลึกต่างๆ