แช่น้ำแร่ท่าปาย

แม่ฮ่องสอน เป็นเมืองแห่งน้ำแร่ มีบ่อน้ำแร่จำนวนมากมาย และเป็นนำแร่มีคุณภาพสูง ไม่มีกลิ่นกำมะถันรบกวน ขณะที่เราแช่

ค่าเข้า คนไทย 50 บาท
เวลาทำการ
แผนที่

Map/แผนที่