Project Description

สะพานบุญโขกู้โส่

สะพานบุญเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและวัด เพื่อในช่วงหน้าฝน จะช่วยไม่ให้พระต้องเดินยำไปตามท้องนา