ความผ่อนคลายต้องเริ่มจากเมื่อก้าวเข้าสู่สัปปายยะ สปา เราจึงออกแบบสปา ให้เรียบง่าย สะอาด ผ่อนคลาย มีความเป็นส่วนตัว ให้ผู้รับบริการสามารถทิ้งตัวลงได้อย่างมั่นใจ มีพื้นที่กว้างขวางโปร่งโล่ง จึงเหมาะกับการหลบหลีกความวุ่นวายเพื่อผ่อนคลายอย่างแท้จริง