กองแลน จุดชมพระอาทิตย์ตกดิน

ธรรมชาติที่สวยงาม แปลกตา ของ อ. ปาย