สะพานบุญโขกู้โส่

การชมหมอกที่หยุนไหล ไม่ได้มีเฉพาะหน้าหนาว ในหน้าฝนจะมีทะเลหมอกเช่นกัน โดยเฉพาะหากคืนก่อนหน้าฝนตก เช้ามาเราจะได้เห็นหมอกสวยๆ แน่นอน